home ZüchterWelpen Datenbank Login

Stammbaum

   

Robinson's Bonnie-Blue Yankee
CH
ASCA B568
1972-08-17
blue merle (w/c)
   

Wildhagen's Dutchman of Flintridge
ASCA A53
1969-06-20

   

Yankee Clipper of Wingmont
ASCA E1143
1976-10-29
blue merle (w/c)
     

Gefion's Spotlight
ASCA E3407
1977-11-16
???
IK = 14.29 %
AVK = 77.27 %
= 34:44
   

Wildhagen's Thistle of Flintridge
HOF
ASCA A000054
1971-06-10
   
Sisler's John
0000-00-00

   

Moonshine of Windermere
ASCA B2557
1974-11-10
???
   

Windermere's Sunshine of Bonnie Blu
-
1972-08-17

   

Windermere's Fishers Blue Heather
AS-593
1969-06-20
   
George's Red Rustler
HOF
1969-05-17

   

Carnival's Simba Blue Chips
ASCA CH
ASCA B1867
1970-10-23
???
   

Evans' Regal Spice
CH
ASCA A132
1967-06-06

   
Leavitt's Patches
0000-00-00
   

Just A Sample of Sunnybrook
ASCA B2567
1975-02-27
???
   

Evans' Bonnie Blue Chips
CDX
ASCA A133
1968-03-27

   

Free Breeze Fromer
ASCA A360
1971-11-21
???MAussie Base mini-aussies.com